Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag som inte fick tillstånd för avfallshantering nekas HD-prövning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Kommunalrätt, Buller, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga