Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Böter och fängelse för jaktbrottslighet i ”fågeläggsmål” - men fotografering av bon inte straffbar

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Djur- och växtskydd, Naturskydd, Miljöbrott