Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brott mot tystnadsplikt när polis tipsade källa – men påföljden lindras

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Europakonventionen