Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bygglov för bostadshus på lantbruk står fast - marken inte brukningsvärd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk