Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dödsbo måste flytta - samboende med sonen inte styrkt

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Folkbokföring, namnfrågor m.m., Bostadshyra - förlängning, Övrig familjerätt