Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:89
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig europeisk rätt