Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:54
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning