Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En moderniserad arbetsrätt

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:30
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Medbestämmande, Ledighet och frånvaro, Kollektivavtal, HR, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m.