Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:200
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Straffprocess, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet