Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Revision och granskning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Åklagare, Polis, Straffprocess, Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).