Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Revision och granskning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Åklagare, Polis, Straffprocess, Folkbokföring, namnfrågor m.m.