Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
M2020/00384/R
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Övrig offentlig rätt, Ordning och säkerhet, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt