Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:157
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt