Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

EU-domstolen behörig när nationell lagstiftning bygger på gemenskapsrätt

Instans
EU-domstolen
Rättsområden
Övrig europeisk rätt, Internationell beskattning, Förvaltningsprocess, Inkomstskatt - företag, Mänskliga rättigheter

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).