Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Faderskap kvarstod trots ändrad könstillhörighet – HFD nekar prövning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Adoption och föräldraskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga