Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får ut löneuppgifter för avdelningschef på socialtjänsten

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Övrig offentlig rätt, Offentlighet och sekretess, Anställning, uppsägning och avskedande

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).