Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare ansvarig för markundersökning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador