Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsdelägares rätt att påkalla klyvning och fastighetsreglering blir fråga för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Tillstånd och tillsyn, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig