Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av länsstyrelsen avvisa ansökan om djurhållning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd