Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av mark- och miljödomstol pröva mål utan ställningstagande

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Buller, Övrig fastighetsjuridik