Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förbudet mot marknadsföring av MS-medicin står sig – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Marknadsrätt