Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:19
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Svenskt medborgarskap, Domare, Migrationsprocess, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Förvar