Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:245
Omnämnda SFS
1977:284, 2004:493
Rättsområden
Socialförsäkring, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig arbetsrätt, A-kassa, pension m.m.