Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1008
Omnämnda SFS
1984:908, 2017:30, 1991:1647, 2010:1664, 2004:888, 2017:82
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt