Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:136
Omnämnda SFS
1990:927, 1994:734, 2010:1141
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning