Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:37
Omnämnda SFS
1994:1716
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Täkt- och vattenverksamhet, Jakt och fiske

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig