Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1059
Omnämnda SFS
1996:1515, 2020:999, 4:1460, 2005:837, 1979:369, 1991:1559, 1972:205, 1971:796, 1904:26, 1931:429, 1988:1321, 1994:1220, 1996:67, 1978:302, 2018:585, 1976:661, 2003:491, 2010:813, 2005:716, 2006:97, 1996:95, 2014:341, 2010:305, 1998:812, 1976:997, 1992:160, 1994:1927, 1951:649
Rättsområden
Domare, Skola och utbildning, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Institutionell rätt, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig