Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:301
Omnämnda SFS
1998:786, 2007:1157, 2009:1365
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Legitimations- och disciplinärenden