Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:697
Omnämnda SFS
2000:208, 2020:614, 2011:13, 1998:940, 2005:210, 2011:998, 2011:31
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador