Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:1665
Omnämnda SFS
2001:911, 1967:531, 1975:1410, 1987:619, 1991:980, 1993:931, 1995:1559, 1995:1560, 1995:1570, 1996:1006, 1998:293, 1998:1479, 1999:1078, 1999:1309, 2000:35, 2003:1223, 2004:46, 2004:297, 2004:299, 2004:575, 2005:551, 2006:451, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2022:898, 1972:262, 2013:561, 2014:275, 2014:968, 2016:1024, 2018:1219, 2019:284, 2019:414, 2019:742, 2021:906
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Försäkringsrätt, Compliance - försäkring, Compliance - icke-finansiella bolag, Värdepappersrätt, Offentlig ekonomi, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig