Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:302
Omnämnda SFS
2007:1470, 2012:9, 2010:800, 2007:1157, 2008:729, 2014:785, 2008:1172
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Fri rörlighet, Legitimations- och disciplinärenden