Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1899
Rättsområden
Kultur, idrott och fritid, Trafik och fordon, Jakt och fiske, Övrig skatterätt, Personuppgifter och integritet