Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:790
Omnämnda SFS
2010:1075, 2010:1011, 2017:496, 2020:782, 2020:87
Rättsområden
Polis, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Övrig internationell rätt, Konflikt och terrorism