Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1094
Omnämnda SFS
2013:522
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt