Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:839
Omnämnda SFS
2014:1102, 2001:6, 2021:572, 2017:244
Rättsområden
Övrig straffrätt, Ekobrott, Brott mot person, Polis, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism, Övrig europeisk rätt