Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:801) om internationella skolor

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1112
Omnämnda SFS
2015:801, 2010:800
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet