Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:131
Omnämnda SFS
2017:1334, 2009:211, 2019:1262
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet