Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2024:113
Omnämnda SFS
2018:1741
Rättsområden
IT-rätt, Advokat, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Åklagare, Migrationsprocess, Domare, Personuppgifter och integritet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig