Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:473
Omnämnda SFS
2019:1288
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden