Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:663
Omnämnda SFS
2011:257, 2010:2043, 2019:820
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt