Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:274
Omnämnda SFS
2011:338, 2010:900, 2016:1249, 2016:539
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Sanitet, ventilation m.m., Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp