Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:1087
Omnämnda SFS
2017:1334
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Compliance - hållbarhet