Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:506
Omnämnda SFS
2020:163
Rättsområden
Socialrätt, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt