Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:950
Omnämnda SFS
2021:890, 2009:400, 1975:635, 2013:388, 2016:605, 2017:900
Rättsområden
HR, Diskriminering, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Personuppgifter och integritet, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig