Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Forskare nekades avdrag för årshyra i Stockholm – HFD meddelar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ