Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Anställning, uppsägning och avskedande