Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gäldenär undandrog lön i konkurs – konkursförvaltaren inte oaktsam

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Ekobrott, Advokat, Utsökningsrätt, Insolvensrätt