Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gäldenär undandrog lön i konkurs – konkursförvaltaren inte oaktsam

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Ekobrott, Advokat, Utsökningsrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).