Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av mobilitetspaketet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
HR, Diskriminering i arbetslivet, Kollektivavtal, Medbestämmande, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Ledighet och frånvaro

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig