Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:12
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Internationell beskattning, Skatteflykt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).