Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gift får inte bli änkling – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig familjerätt, Äktenskap och samboende