Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grusbolag får mer tid på sig lämna in återställandeplan för asfalterad mark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Infrastruktur, Övrig miljörätt